Ogłoszenie

Postępowania powyżej 30 tyś euro - nowe

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2020.10.28
Termin składania ofert: 2020.11.09

Ogłoszony

Prowadzenie portierni, ochrona fizyczna obiektów Milickiego Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu, przejęcie 4 pracowników MCM sp. z o.o., w Miliczu.

Prowadzenie portierni, ochrona fizyczna obiektów Milickiego Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 09.11.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.10.23
Termin składania ofert: 2020.11.03

Ogłoszony

Dostawa ciepła do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu wraz z dostarczeniem, zainstalowaniem i uruchomieniem tymczasowej kotłowni kontenerowej olejowej będącej własnością Wykonawcy o mocy cieplnej nie mniejszej niż 1000 kW.

Dostawa ciepła do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu wraz z dostarczeniem kotłowni kontenerowej olejowej będącej własnością Wykonawcy.
Termin składania ofert do dnia 03.11.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.10.06
Termin składania ofert: 2020.10.16

Ogłoszony

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu.

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Termin składania ofert do dnia 16.10.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.10.02
Termin składania ofert: 2020.10.15

Ogłoszony

Dostawa materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa materiałów opatrunkowych i staplerów.
Termin składania ofert do dnia 15.10.2020r., do godz.: 12:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.09.30
Termin składania ofert: 2020.10.19

Ogłoszony

Ochrona osób i mienia, prowadzenie portierni, przejęcie pracowników i wykonywanie dodatkowych prac gospodarczych w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu

Ochrona osób i mienia i wykonywanie dodatkowych prac gospodarczych w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 19.10.2020r., do godz. 12:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.