Ogłoszenie

Prawa Pacjenta

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. dużą wagę przykłada do przestrzegania praw pacjentów. Dnamy o to, aby proces terapeutyczny odbywał się nie tylko w bezpiecznych i komfortowych warunkach, ale rówież z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur i poszanowaniem praw.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne, które przybliżają te kwestie:


Więcej na stronie http://www.bpp.gov.pl/

Plakat -Prawa Pacjenta
Informacja o Rzeczniku Praw Pacjenta
Łączy nas Pacjent
Klauzula informacyjna
Informacja o Jednym Głosem