Ogłoszenie

Opieka psychologiczna

Każdy pacjent leczony w naszym szpitalu może skorzystać z opieki psychologicznej, obejmującej interwencje wsparcia psychologicznego, interwencje kryzysowe, terapię krótkoterminową, psychoedukację i diagnostykę psychologiczną. Zakres opieki wyznaczają  problemy związane  z chorobą i hospitalizacją.

Jak skorzystać z opieki psychologicznej?

Wystarczy, że pacjent, lub ktoś z jego bliskich zasygnalizuje potrzebę kontaktu z psychologiem komukolwiek z personelu szpitalnego (pielęgniarce, lekarzowi, terapeucie zajęciowemu). Taka informacja dotrze do naszego psychologa.

Psycholog obecny jest w szpitalu w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 15:00.

Opiekę psychologiczną sprawuje:

mgr Barbara Dominik-Doganowska - psycholog kliniczny.