Ogłoszenie

Powyżej 30tys euro

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2018.12.12
Termin składania ofert: 2018.12.20

Ogłoszony

Konkurs Ofert na lekarza specjalistę gastroenterologii wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu

Konkurs Ofert na lekarza specjalistę gastroenterologii.
Termin składania ofert do dnia 20.12.2018r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2018.12.11
Termin składania ofert: 2018.12.21

Ogłoszony

Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.

Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów.
Termin składania ofert do dnia 21.12.2018r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2018.12.10
Termin składania ofert: 2018.12.18

Ogłoszony

Konkurs Ofert na lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.

Konkurs Ofert na lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin składania ofert do dnia 18.12.2018r., do godziny 12:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2018.12.10
Termin składania ofert: 2018.12.18

Ogłoszony

Konkurs Ofert na lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.

Konkurs Ofert na lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych.
Termin składana ofert do dnia 18.12.2018r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2018.12.06
Termin składania ofert: 2018.12.17

Ogłoszony

Konkurs Ofert na lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologi i intensywnej terapii.

Konkurs Ofert na lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologi i intensywnej terapii.
Termin składania ofert do dnia 17.12.2018r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.