Ogłoszenie

Powyżej 30tys euro

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2018.02.06
Termin składania ofert: 2018.03.14

Ogłoszony

Usługa ubezpieczenia Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

SIWZ i inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.suprabrokers.pl nr referencyjny postępowania 16/2018/ Milicz

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2018.01.26
Termin składania ofert: 2018.02.02

Ogłoszony

Dialog techniczny dotyczący dostawy tomografu komputerowego i adaptacji pomieszczeń na tomograf w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu.

Dialog techniczny dotyczący dostawy tomografu komputerowego i adaptacji pomieszczeń na tomograf.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego do dnia 02.02.2018r., do godz. 12:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.12.21
Termin składania ofert: 2018.01.30

Ogłoszony

Dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego.
Termin składania ofert do dnia 30.01.2018r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.12.20
Termin składania ofert: 2017.12.28

Ogłoszony

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej.
Termin składania ofert do dnia 28.12.2017r., do godz. 11:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.11.17
Termin składania ofert: 2017.11.30

Ogłoszony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji.
Termin składania ofert do dnia 30.11.2017r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.