Ogłoszenie

Postępowania powyżej 30 tyś euro - nowe

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2021.09.23
Termin składania ofert: 2021.10.05

Ogłoszony

Dostawa materiałów Szewnych dla Bloku Operacyjnego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

Dostawa materiałów Szewnych dla Bloku Operacyjnego MCM sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 05.10.2021r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2021.09.16
Termin składania ofert: 2021.09.27

Ogłoszony

Usługi dostarczania posiłków dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

Usługi dostarczania posiłków dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu
Termin składania ofert do dnia 27.09.2021r., do godziny 9:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2021.09.10
Termin składania ofert: 2021.09.27

Ogłoszony

Dostawa zespoleń klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku , śrubopłyt, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne

Dostawa zespoleń klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku , śrubopłyt, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2021r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2021.08.18
Termin składania ofert: 2021.09.03

Ogłoszony

Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3"
Termin składania ofert do dnia 03.09.2021r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2021.06.29
Termin składania ofert: 2021.08.04

Ogłoszony

Zakup dostawa i montaż Cyfrowego Aparatu RTG wraz z aplikacją wspomagającą detekcję zmian w płucach wywołaną Covid-19, integracja z oprogramowaniem PACS i RIS zamawiającego oraz adaptacja pomieszczeń niezbędna do uruchomienia Cyfrowego Aparatu RTG

Zakup dostawa i montaż Cyfrowego Aparatu RTG wraz z aplikacją wspomagającą detekcję zmian w płucach wywołaną Covid-19, integracja z oprogramowaniem PACS i RIS zamawiającego oraz adaptacja pomieszczeń niezbędna do uruchomienia Cyfrowego Aparatu RTG.

Termin składania ofert do dnia 04.08.2021r. do godz. 11:00

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.