Ogłoszenie

Postępowania powyżej 30 tyś euro - nowe

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2020.12.15
Termin składania ofert: 2021.01.11

Ogłoszony

Zakup i dostawę aparatury medycznej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”
Termin składania ofert do dnia 11.01.2021r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.11.27
Termin składania ofert: 2020.12.08

Ogłoszony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Termin składania ofert do dnia 08.12.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.11.19
Termin składania ofert: 2020.11.30

Ogłoszony

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych oraz diagnostyki śródoperacyjnej i badań sekcyjnych

Wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych oraz diagnostyki śródoperacyjnej i badań sekcyjnych.
Termin składania ofert do dnia 30.11.2020r., do godziny 12:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.11.17
Termin składania ofert: 2020.11.25

Ogłoszony

Prowadzenie portierni, ochrona fizyczna obiektów Milickiego Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu, przejęcie 4 pracowników MCM sp. z o.o., w Miliczu, ponowne postępowanie.

Prowadzenie portierni, ochrona fizyczna obiektów Milickiego Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu. Termin składania ofert do dnia 25.11.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.11.06
Termin składania ofert: 2020.11.17

Ogłoszony

Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 17.11.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.