Ogłoszenie

Postępowania powyżej 30 tyś euro - nowe

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2020.07.15
Termin składania ofert: 2020.07.23

Ogłoszony

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Dzierżawę części terenu z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie parkingu płatnego na działkach będących własnością Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu"

Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego do dnia 23.07.2020 r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.07.02
Termin składania ofert: 2020.07.15

Ogłoszony

Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
Termin składania ofert do dnia 15.07.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.06.25
Termin składania ofert: 2020.07.09

Ogłoszony

Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansów ratunkowych typu „B” przez Milickie Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu oraz Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., po jednym ambulansie dla każdego z Zamawiających – kolejne postępowanie.

Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansów ratunkowych typu „B” przez Milickie Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu oraz Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.
Termin składania ofert do dnia 09.07.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.06.18
Termin składania ofert: 2020.06.29

Ogłoszony

Usługi dostarczania posiłków dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

Usługi dostarczania posiłków dla pacjentów MCM sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 29.06.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.05.15
Termin składania ofert: 2020.06.10

Ogłoszony

Dostawa Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa Jednorazowego Sprzętu Medycznego.
Termin składania ofert do dnia 10.06.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.