Ogłoszenie

Zarząd i administracja

Zarząd MCM

Prezes Zarządu
Andrzej Oćwieja
wew. 713

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Sztandera
wew.713

Rada Nadzorcza MCM

Dariusz Moczulski
Dariusz Chmura
Iwona Musiol


Administracja

dyrektor ds. medycznych Edward Kostecki
wew. 674
naczelna pielęgniarka

Marlena Fronczak
wew. 898

dyrektor finansowy/główny księgowy

Marta Adamus - Zalewska
wew. 890

kierownik działu organizacyjnego/ prokurent


Magdalena Gościniak-Stojewska
wew. 848

kierownik działu personalnego

Iwona Kulczyńska
wew. 788

kierownik działu sprzedaży i rozliczeń

Alicja Sadowska
wew. 897

kierownik działu logistyki

Jan Żurakowski
wew. 600

sekcja zamówień publicznych i obsługi umów

Alicja Strychowska
wew. 787

główny specjalista ds. jakości

Teresa Świrkowicz
wew. 773

inspektor ds. BHP/PPOŻ

Paweł Klejewski
wew. 917

sekcja informatyki:

Arkadiusz Pługowski
wew. 608

Krzysztof Bukowski
wew. 603