Ogłoszenie

postępowania powyżej 30 tyś euro - nowe

Data ogłoszenia: 2021.04.14
Termin składania ofert: 2021.04.26

Ogłoszony

Dostawa ciepła do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu z dostarczeniem, zainstalowaniem i uruchomieniem kotłowni kontenerowej olejowej będącej własnością Wykonawcy o mocy cieplnej nie mniejszej niż 1400kW


Załączniki:

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.pdf, z dnia 2021.04.28 (0.27 MB)
INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT.pdf, z dnia 2021.04.26 (0.16 MB)
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf, z dnia 2021.04.26 (0.13 MB)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf, z dnia 2021.04.21 (0.03 MB)
ZMIANA SWZ.pdf, z dnia 2021.04.21 (0.23 MB)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf, z dnia 2021.04.21 (0.47 MB)
Zalacznik Nr 3 do SWZ Oswiadczenie Wykonawcy.docx, z dnia 2021.04.14 (0.02 MB)
Zalacznik Nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc, z dnia 2021.04.14 (0.05 MB)
Załącznik Nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.docx, z dnia 2021.04.14 (0.02 MB)
Zalacznik Nr 7 do SIWZ oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.docx, z dnia 2021.04.14 (0.02 MB)
Zalacznik Nr 5 do SWZ Oswiadczenie Wykonawcy.doc, z dnia 2021.04.14 (0.04 MB)
Załącznik Nr 6 do SWZ grupa kapitałowa.docx, z dnia 2021.04.14 (0.02 MB)
Załącznik Nr 4 do SWZ wzór umowy.pdf, z dnia 2021.04.14 (0.62 MB)
SWZ - Dostawa Ciepła i kotłowni.pdf, z dnia 2021.04.14 (5.87 MB)
SWZ - Dostawa Ciepła i kotłowni.doc, z dnia 2021.04.14 (0.35 MB)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf, z dnia 2021.04.14 (0.05 MB)Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.