Ogłoszenie

postępowania powyżej 30 tyś euro - nowe

Data ogłoszenia: 2021.03.31
Termin składania ofert: 2021.04.09

Ogłoszony

Dostawę ciepła do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu wraz z dostarczeniem, zainstalowaniem i uruchomieniem kotłowni kontenerowej olejowej będącej własnością Wykonawcy o mocy cieplnej nie mniejszej niż 1400 kW.


Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf, z dnia 2021.04.13 (0.51 MB)
Informacja z otwarcia ofert.pdf, z dnia 2021.04.09 (0.14 MB)
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf, z dnia 2021.04.09 (0.13 MB)
Załącznik Nr 4 do SWZ Wzór umowy.pdf, z dnia 2021.03.31 (0.62 MB)
Załącznik Nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.docx, z dnia 2021.03.31 (0.02 MB)
Zalacznik Nr 7 do SIWZ oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.docx, z dnia 2021.03.31 (0.02 MB)
Zalacznik Nr 5 do SWZ Oswiadczenie Wykonawcy.doc, z dnia 2021.03.31 (0.04 MB)
Zalacznik Nr 3 do SWZ Oswiadczenie Wykonawcy.docx, z dnia 2021.03.31 (0.02 MB)
Zalacznik Nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc, z dnia 2021.03.31 (0.05 MB)
SWZ - Dostawa Ciepła.doc, z dnia 2021.03.31 (0.35 MB)
SWZ - Dostawa Ciepła dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.pdf, z dnia 2021.03.31 (5.83 MB)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf, z dnia 2021.03.31 (0.1 MB)
Załącznik Nr 6 do SWZ grupa kapitałowa.docx, z dnia 2021.03.31 (0.02 MB)Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.