Ogłoszenie

Oddział psychiatryczny ogólny

Informacje


Sekretariat: 797 307 778

e-mail:  ldpo@mcm-milicz.pl  

Odcinek męski
Punkt pielęgniarski: 797 307 724
Pielęgniarka koordynująca: 797 307 767

Odcinek żeński
Pokój lekarski: 797 307 744, 797 307 746
Punkt pielęgniarski: 797 307 745
Pielęgniarka koordynująca: 797 307 813

Odcinek koedukacyjny
Pokój lekarski: 797 307 801
Punkt pielęgniarski: 797 307 782
Pielęgniarz koordynujący:797 307 817
Gabinet psychologów:  797 307 785

Personel

Działalność oddziału

W oddziale psychiatrycznym ogólnym  prowadzona jest diagnostyka i terapia wszelkich zaburzeń psychicznych osób dorosłych – depresyjnych, psychoz, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania u osób upośledzonych umysłowo, zaburzeń świadomości, zwłaszcza w alkoholowych zespołach abstynencyjnych oraz zaburzeń na podłożu organicznym.

Oddział funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej. Organizowane przez psychologów i terapeutów zajęcia odbywają się regularnie, a na plan tych zajęć, w miarę możliwości, wpływ mają również sami pacjenci. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

W procesie leczniczo - rehabilitacyjnym stosowane są różne formy oddziaływań pozafarmakologicznych:

  • terapia relaksacyjna
  • psychorysunek
  • psychoedukacja pacjentów i ich rodzin
  • terapia zajęciowa psychoterapia grupowa i indywidualna
  • terapia ruchowa
  • oddziaływania socjalne

Podczas zajęć pacjenci uczą się, jak radzić sobie ze stresem, złością i agresją. Terapeuci przekazują informacje dotyczące profilaktyki życia psychicznego i profilaktyki uzależnień.
W ramach terapii zajęciowej prowadzi się zajęcia: plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, relaksacje połączone z wizualizacją, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne oraz konkursy szachowe z nagrodami.

Oddział dysponuje 100 łóżkami. Dzięki funkcjonowaniu w ramach szpitala wielospecjalistycznego, pacjenci mają również szeroki dostęp do konsultacji innych lekarzy specjalistów: neurologa, internisty, chirurga, radiologa, ortopedy, laryngologa, okulisty, dermatologa. W razie potrzeby przeprowadzana jest  diagnostyka laboratoryjna  oraz inne konieczne badania (EEG, EKG, RTG itp.).

Skierowania do szpitala psychiatrycznego prosimy wysyłać pocztą tradycyjną, faxem na numer: (71) 38 40 652, bądź na adres e-mail: sekretariat@mcm-milicz.pl