Ogłoszenie

Izba przyjęć ogólna

Informacje

Kierownik Izby Przyjęć: Ewa Szafran, pielęgniarka oddziałowa

Gabinet przyjęć: wew. 820
Lekarz dyżurny: wew. 823
Pokój pielęgniarski: wew. 841
e-mail: ldsi@mcm-milicz.pl

Działalność oddziału

Podstawowa działalność Izby Przyjęć Szpitala w Miliczu obejmuje:

  • przyjęcia do szpitala pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów – ze skierowaniem
  • przyjęcia pacjentów z nagłymi przypadkami w godz. od 18.00 do 8.00 (w okresie niefunkcjonowania praktyk lekarzy rodzinnych)
  • przyjęcia chorych, którzy ulegli wypadkowi
  • koordynację transportu sanitarnego

W ramach usług ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć  (na zlecenie lekarskie)  wykonywane są  iniekcje oraz drobne zabiegi chirurgiczne, takie jak: szycie ran, nastawianie złamań (RTG dostępne do godz. 18.00), zmiana opatrunków oraz zakładanie opatrunków gipsowych. Izba Przyjęć pracuje  w trybie ciągłym. Podzielona jest na dwie części: ogólną i dziecięcą. Posiada dwie własne izolatki, w celu obserwacji chorych z podejrzeniem chorób zakaźnych oraz dwie sale obserwacyjne. W Izbie Przyjęć pracuje 10 pielęgniarek i 1 pielęgniarz w systemie zmianowym, 1 salowa oraz 1 noszowy