Ogłoszenie

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Informacje

Kierownik Oddziału: Blanka Kosicka - Zając, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Kierownik oddziału: wew. 738
Pokój lekarski:
wew. 736
Punkt pielęgniarski:
727
e-mail: ldpd@mcm-milicz.pl

PersonelLekarze w Oddziale Psychiatrycznym Dziecięco- Młodzieżowym:
   - Elżbieta Magnowska- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
   - Piotr Tomaszczyk- specjalista psychiatrii, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży,
   - Agata Małyszczak- rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży,
   - Magdalena Ciba- specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji  z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Działalność oddziału

Oddział prowadzi leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzinną w następujących zaburzeniach: depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, anoreksja i bulimia nervosa, a także w psychozach. W trakcie hospitalizacji pacjenci oddziału mogą kontynuować naukę w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W czasie wolnym korzystają z terapii zajęciowej.