Ogłoszenie

Przetargi do 30tys euro

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2017.12.01
Termin składania ofert: 2017.12.06

Ogłoszony

Oczyszczanie powierzchni dróg i parkingów

Oczyszczanie powierzchni dróg i chodników.
Składanie ofert do dnia 06.12.2017r., do godz. 12:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.12.01
Termin składania ofert: 2017.12.21

Ogłoszony

Świadczenie usług doradczych w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu nr RPDS.06.02.00-02-0064/16 „Opieka skoordynowana w Dolinie Baryczy. Dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Działanie 6.2.

Świadczenie usług doradczych w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
Termin składania ofert do dnia 21.12.2017r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.11.27
Termin składania ofert: 2017.12.04

Ogłoszony

Usługi telefonii komórkowej, internetu, internetu mobilnego oraz usługi wirtualnej centrali telefonicznej i dostawa telefonów dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.

Usługi telefonii komórkowej, internetu, wirtualnej centrali telefonicznej i dostawa telefonów.
Termin składania ofert do dnia 04.12.2017r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.11.08
Termin składania ofert: 2017.11.17

Ogłoszony

Przetarg ofertowy na sprzedaż wirówki pralniczej WR-30 produkcji PRALFA

Milickie Centrum Medyczne sp. z o. o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wirówki pralniczej WR-30 produkcji PRALFA o numerze seryjnym 8693, rok produkcji 1993.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.10.06
Termin składania ofert: 2017.10.12

Ogłoszony

Dostawa antybiotyków (2 pakiety ) dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu.

Dostawa antybiotyków (2 pakiety ) dla MCM sp. z o.o.
Termin składania ofert do dnia 12.10.2017r., do godziny 11:00

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.