Ogłoszenie

Aktualności

2023.11.27

Ograniczenie odwiedzin

W związku z obserwowaniem wzrostu liczby zakażeń wirusem grypy i chorób grypopodobnych, uprzejmie prosimy o ograniczenie do minimum odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu.

 

 W razie konieczności odwiedzin, osoby poruszające się po Szpitalu zobowiązane są do zachowania poniższych zasad:

  • Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  • W trosce o bezpieczeństwo osób odwiedzających oraz pacjentów przebywających w oddziale zaleca się , aby osoby odwiedzające,  przed wejściem na teren szpitala założyły maseczki zasłaniające usta i nos oraz stosowały maseczki w sposób ciągły przez cały czas pobytu na terenie szpitala. 
  • Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia odzieży wierzchniej w  szatni szpitalnej.
  • Zaleca się, aby odwiedzający dezynfekowali ręce niezwłocznie po wejściu na teren szpitala oraz powtórnie do oddziału, w którym przebywa pacjent.
  • Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba (niewskazane są wizyty dzieci poniżej 12 roku życia).
  • W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno – epidemiologicznymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na tej samej sali chorych, odwiedziny mogą być wstrzymane lub ograniczone przez   Kierownika danego oddziału.
  • W trakcie przebywania na salach chorych zabrania się odwiedzającym siadania na łóżkach.

 

Pamiętajmy, że przestrzegając powyższych zasad chronimy swoich bliskich.